Een optelsom van specialistische vakkennis.

Nedmag wilde zich online opnieuw in de markt zetten. Omwonenden waren daarbij een belangrijke nieuwe doelgroep.

Magnesiumzout.
Een onmisbare grondstof.

Bij Nedmag draait alles om magnesiumzout. Dat wordt in de buurt van Veendam uit de grond gehaald omdat daar het magnesiumzout van hoge kwaliteit is.

Nedmag bewerkt het vervolgens zodat het toegepast kan worden in talloze producten. Van wegenzout, tot cement en van duurzame papierpulp tot kaas. Het is voor veel producten zelfs een onmisbare grondstof.

Omwonenden belangrijk in nieuwe communicatiestrategie.

De winning van magnesiumzout veroorzaakt diepe bodemdaling. Om de gevolgen hiervan te ondervangen, neemt Nedmag een aantal maatregelen.

Daarbij is het belangrijk om in goed contact te blijven met de omwonenden. Naast de verkoop en innovaties, wordt dat een essentieel uitgangspunt voor een nieuwe communicatiestrategie.

Alserda is technisch sterk én heeft oog voor vormgeving met als resultaat een website die goed werkt en aansluit bij onze diverse doelgroepen

Marieke Klement

Coördinator communicatie Nedmag

Website de spil in de nieuwe strategie.

Nedmag benadert hiervoor als eerst de vertrouwde technische partner Alserda. Die stelt voor om de nieuwe strategie samen te ontwikkelen en uit te voeren met zorgvuldig geselecteerde specialisten. Voor de communicatie valt de keuze op bureau GH+O en voor de online marketing is dat Tomorrowmen.

De wensen en doelen worden vervolgens samen met Nedmag in kaart gebracht en vertaald naar een nieuwe strategie waarin de website een belangrijke rol speelt. De site vormt het centrale informatiepunt voor omwonenden en geeft tegelijkertijd overzichtelijk de producten en innovaties weer aan klanten en potentiële klanten.

De site is verder tweetalig met het oog op buitenlandse klanten, heeft een structuur die goed indexeerbaar is voor Google en is bovendien voor beheerders makkelijk te onderhouden.

In het kort

Nieuwe corporate Drupal site

Snel en eenvoudig lay out creëren voor pagina’s

Meertalige website

Goed indexeerbaar door Google

Gericht op doorontwikkeling

De juiste expertise geeft de beste uitkomst.

Alserda gelooft dat samenwerking tussen de opdrachtgever en specialistische bureaus bij veel webprojecten leidt tot de beste uitkomst. Omdat steeds gezocht kan worden naar partners met de juiste achtergrond die passen bij de opdracht, is de expertise aanwezig voor het beste resultaat.

Voor Alserda geldt de techniek als specialisatie en daarom vervult Alserda vaak de rol van leverancier van de website. In voorkomende gevallen is Alserda ook de regisseur. Bij Nedmag resulteert dat in een site waarin webtechniek, vormgeving, content en online marketing naadloos in elkaar overlopen. Een optelsom dus van specialistische vakkennis.

“We staan voor de kwaliteit van onze code zodat er makkelijk kan worden doorontwikkeld.” Jan-Jurjen Lemstra Front-end developer bij Alserda