Nieuwe digitale infrastructuur voor revolutionaire manier van pijnbestrijding.

Softwareontwikkeling die de snelle groei niet kan bijhouden. Het komt vaak voor bij start-ups. Ook Reducept had ermee te maken.

Veelbelovende eHealth scale-up.

Reducept is een eHealth scale-up, opgericht in 2019 en gevestigd in Hilversum. Reducept heeft een digitale therapie ontwikkeld voor chronische pijn, door de hersenen te trainen om anders met pijn om te gaan.

Een VR Game vervult daarin een belangrijke rol. De methode sleepte veel toonaangevende prijzen in de wacht en wordt inmiddels aangeboden door meer dan 200 fysiotherapiepraktijken, particuliere pijnklinieken en bijna alle universitair medische centra in Nederland.

Eigen ontwikkelde
software.

Reducept laat de game ontwikkelen door een gespecialiseerde ontwikkelstudio voor serious gaming.

De andere applicaties worden in eigen huis gebouwd. Daarbij gaat het om een website, een dashboard met behandelinformatie en een API die de koppeling verzorgt tussen de game, het dashboard en de website.

Knelpunt door snelle groei.

Al snel blijkt dat de eigen ontwikkelde software een knelpunt vormt in de snelle groei van het bedrijf. Er mist een goede architectuur. Ook breekt het Reducept op dat maar één ontwikkelaar aan de software werkt. Alserda wordt gevraagd een goede basis voor de software te ontwikkelen, die veilig, betrouwbaar en schaalbaar is.

Allereerst ontwikkelt Alserda een nieuwe architectuur. Uitgangspunt daarbij is dat de logica van de software op de juiste plek wordt ondergebracht. Dat maakt de code eenvoudiger, vermindert de kans op fouten en maakt de software schaalbaar. Op basis hiervan wordt het digitale landschap bij Reducept opnieuw opgebouwd. Daarbij gebruikt Alserda diverse technieken: de website wordt gebouwd in Drupal, het dashboard in React en de API in Laravel.

API als middelpunt.

De API vormt de kern in de nieuwe architectuur. Hier wordt alle informatie uit de website, de game en het dashboard op de juiste manier verzameld en gedistribueerd.

Zo zorgt de API ervoor dat de resultaten die een patiënt in de game scoort, worden opgeslagen in het dashboard zodat behandelaars op afstand zicht houden op de voortgang van hun patiënten. Tegelijkertijd is deze klinische data ook van grote waarde voor onderzoekscentra die de methode van Reducept onderzoeken en valideren.

Verder is de website voorzien van allerlei tools zodat deze als klantportaal, maar ook als marketinginstrument kan worden gebruikt. Ook hierin speelt de API een belangrijke rol door de koppelingen die zijn gemaakt met payment providers en mailprogramma’s voor marketingdoeleinden.

Minder tickets en verdere professionalisering.

Door de nieuwe digitale infrastructuur die Alserda neerzet, ziet Reducept het aantal tickets met vragen over de werking van de software flink afnemen. Het continu oplossen van onvolkomenheden in de software behoort dan ook tot het verleden en dat geeft meer rust in de organisatie.

Mede daardoor kan Reducept zich samen met Alserda veel meer richten op de doorontwikkeling van de software. Aanpassingen en verbeteringen die aangedragen worden door patiënten, klanten, marketeers en medewerkers van Reducept worden daarin meegenomen en dat leidt tot continue verbeteringen en implementatie van nieuwe functionaliteiten. Zo kan Reducept verder werken aan het grote doel: wereldwijd chronische pijn beheersen en behandelen.

“Met Alserda werken we aan een stabiele en goed werkende verbinding tussen onze klanten en ons product.”

Louis Zantema

Mede-oprichter en directeur wetenschap & product bij Reducept

“Bij Alserda bouwen we hoogwaardige applicaties en websites. Het feit dat er niet bezuinigd wordt tijdens de bouw betekent dat we goede code kunnen schrijven.” Timo Vos Developer bij Alserda