Wereldwijd productiefouten opsporen in lichtarmaturen.

Signify wilde een beter en eenvoudiger systeem voor het opsporen van productiefouten in lichtarmaturen. Alserda ontwikkelde de software.

Marktleider in licht.

Signify is wereldmarktleider in verlichting voor professionals, consumenten en verlichting voor systemen die via het internet met elkaar zijn verbonden.

Het bedrijf komt voort uit Philips Lighting, een divisie van Philips. In 2016 wordt deze divisie verzelfstandigd en in 2018 wordt de bedrijfsnaam veranderd in Signify. Het bedrijf maakt lichtarmaturen in diverse fabrieken over de hele wereld. In de controle op productiefouten en de traceerbaarheid ervan wil Signify verbeteringen doorvoeren.

Signify in vogelvlucht.

  • 64 miljoen connected lichtpunten
  • 6,2 miljard omzet in euro in 2019
  • 36.000 werknemers
  • 70 landen

De kennis van verschillende programmeertalen bij Alserda, de snelheid waarmee ze nieuwe functies implementeren en de prettige samenwerking waarmee we dit kunnen doen is geweldig.

Peter Bruining

Industrial systems analyst bij Signify

De uitdaging.

Productiefouten in armaturen signaleren en traceren naar de bron gebeurt in ideale omstandigheden in elke fabriek op dezelfde manier. Maar bij Signify is het in elke fabriek anders ingericht. Logisch want elk systeem is ontwikkeld voor medewerkers met een andere achtergrond. In de ene fabriek zijn dat Poolse medewerkers, terwijl in de Chinese fabriek het systeem is afgestemd op de Chinese medewerkers.

Om het nieuwe systeem in alle fabrieken te gebruiken, moeten de interfaces dan ook voldoende intuïtief werken, zodat operators er zonder veel uitleg mee kunnen werken. Daarbij moeten medewerkers er met minimale uitleg mee over weg kunnen, los van de taal die ze spreken. Een complicerende factor daarbij is dat het systeem moet worden geïmplementeerd in een draaiende fabriek. Het is te kostbaar om een fabriek enkele dagen stil te leggen voor het uitrollen en testen van een nieuw systeem.

Projectdoelen:

  • Voorkom dat armaturen met productiefouten op de markt komen.
  • Maak één systeem voor alle Signify fabrieken.
  • Realiseer een gebruiksvriendelijk systeem voor alle landen.
  • Verkort de productietijd van armaturen.
  • Vereenvoudig de traceerbaarheid van armaturen en onderdelen.

De oplossing.

De oplossing die Alserda levert bestaat uit twee delen.

Een efficiënte foutopsporing.

Alserda heeft het proces van foutdetectie vereenvoudigd door alle relevante data die bepalen of een armatuur naar behoren functioneert en binnen de gestelde kwaliteitseisen valt, te combineren binnen één systeem. Vervolgens geeft een kleurcode aan of er in de betreffende armatuur een productiefout zit: een groen vinkje als de armatuur goed werkt een rood kruis als dat niet het geval is. Het systeem kan hierdoor wereldwijd worden gebruikt.

Configuratie van de armatuur.

Tegelijkertijd kan met de software die door Alserda is ontwikkeld, de armatuur worden geconfigureerd. Zo kan bijvoorbeeld de sterkte van het licht worden ingesteld en de tijden waarop het licht brandt. Daarbij wordt elke armatuur voorzien van een QR-code. Daardoor behoudt Signify altijd het zicht op zijn productstromen en is altijd te achterhalen op welke manier een specifiek armatuur is samengesteld en ingesteld. Eindgebruikers kunnen met de QR-code heel eenvoudig een vervangend onderdeel bestellen als het huidige is versleten, waarbij die meteen voldoet aan de juiste configuratie.

Uitrol in de fabrieken.

De implementatie van deze nieuwe manier van werken in een draaiende fabriek moet uiteraard met alle zorgvuldigheid gebeuren.

Alserda heeft dit samen met Signify stap voor stap gedaan. Eerst wordt een klein deel van de productie in één fabriek vervangen door het nieuwe systeem. Als dat goed gaat, vervangt Alserda in één fabriek het oude systeem in zijn geheel. Daarna wordt het systeem stap voor stap in de overige fabrieken vervangen.

‘Bij Alserda is het kennisniveau heel hoog. Dat maakt het fijn om met deze club samen te werken. De jongens hebben vaak aan een half woord genoeg. En als het nodig is, dan lopen ze graag een stapje harder voor je.’

Peter Bruining

Industrial systems analyst bij Signify

Resultaat.

In alle Europese fabrieken is dit nieuwe systeem inmiddels operationeel. De gebruikers zijn tevreden en ervaren meer gemak dan bij het oude systeem. Zo is er beter zicht op het productieproces en worden problemen eerder opgemerkt. Ook omdat medewerkers de producten gedurende het hele productieproces kunnen traceren. Dat heeft een bijkomend voordeel. Het is voor eindgebruikers eenvoudig om vervangende onderdelen voor producten te bestellen.

Mocht er zich nu een probleem voordoen met een product of productielijn, dan is het makkelijker om de bottleneck in het proces te vinden en dit te verhelpen. Bovendien is door de uniforme wijze van werken de oplossing in de ene fabriek ook meteen een oplossing in de andere fabrieken. Zo wordt de kwaliteit van de productielijnen over de hele linie steeds beter.

Tot slot biedt het nieuwe systeem Signify ook de mogelijkheid om sneller nieuw ontwikkelde armaturen op de markt te brengen. Dat komt omdat alle fabrieken op eenzelfde wijze produceren.

Met het ontsluiten van data die voorheen niet beschikbaar waren, kunnen we met fabrieksdigitalisering enorme stappen maken in efficiency, traceability en productiviteit. Inne Hoekstra Senior developer bij Alserda