Voor bedrijven die hun processen willen stroomlijnen.

We ontwikkelen doordachte webapplicaties om complexe bedrijfsprocessen te versimpelen en te stroomlijnen.

Webapplicaties versus websites.

Webapplicaties onderscheiden zich van websites door de uitgebreide mogelijkheden voor interactie. Daarbij maken webapplicaties de gevraagde data en taken van elke gebruiker overzichtelijk, planbaar, meetbaar of eenvoudig toegankelijk.

Een belangrijk onderdeel van veel webapplicaties is het ontsluiten van datastromen. Gebruikers moeten deze op een eenvoudige manier kunnen inzien. Vaak hebben ze daarbij de mogelijkheid om deze data aan te passen of nieuwe data toe te voegen. Gebruikersgemak is daarom van groot belang bij het ontwikkelen van een webapplicatie.

Door complexe bedrijfsprocessen te verwerken binnen onze op maat gemaakte webapplicaties, zorgen wij ervoor dat hier vaak veel tijd op wordt bespaard.

Jeroen Schrader

Front-end developer bij Alserda

Scherp krijgen van doelen. En taken.

We starten de ontwikkeling van een webapplicatie met het scherp krijgen van de doelen van de organisatie en de specifieke taken van de gebruikers. Deze zijn leidend voor de functionele specificaties, de technische keuzes, de architectuur en het ontwerp van de gebruikersinterface.

De software voor webapplicaties hoeft vaak niet helemaal vanaf de grond af aan opnieuw te worden geprogrammeerd. Veel code is in de basis al beschikbaar. En voor de koppeling met externe databronnen kan in veel gevallen van standaardkoppelingen gebruik worden gemaakt. Toch blijft de ontwikkeling van een webapplicatie altijd maatwerk wat hoge eisen stelt aan de kennis en kunde van programmeurs.

De uitgangspunten. Technisch en functioneel.

Geen enkele webapplicatie is hetzelfde. Altijd zijn er functionaliteiten binnen een applicatie die deze uniek maken. Wel is er een aantal technische en functionele uitgangspunten waar we altijd rekening mee houden.

Snelheid van belang voor gebruik

De snelheid van een webapplicatie is van groot belang voor het gebruik ervan. Dat vraagt om een doordacht technisch en functioneel ontwerp.

Op de toekomst gericht

Bij de ontwikkeling van een webapplicatie wordt vanaf het begin rekening gehouden met meer gebruikers en grotere datastromen. Daarmee wordt een applicatie schaalbaar.

Veiligheid boven alles

Veiligheid heeft te maken met ongewenste bezoekers en hackpogingen.Dan gaat het over two factor authentication en het uitsluiten van kwetsbaarheden in de code.

Uitwisseling van gegevens

Bij veel webapplicaties wordt data gebruikt uit diverse andere bronnen. Daarvoor is het van belang dat er koppelingen zijn en de synchronisatie goed werkt.

Zoeken en filteren

Veel webapplicaties zijn gebouwd met als doel om eenvoudig een uitgebreide set aan data te presenteren, te doorzoeken en te filteren. Krachtige zoektechnologie en slimme filters zorgen voor overzicht.

Van taak naar tool.

Het ontwikkelen van een goede webapplicatie vraagt om een gedegen voorbereiding. In nauwe samenwerking met de opdrachtgever doorlopen we een aantal stappen om tot de beste oplossing te komen. Daarbij kijken we verder dan de oplevering.

Schetsen

We lezen ons in. We bekijken businessrules en veiligheidsprotocollen, stellen vragen, schetsen, ontwerpen en kijken samen met de klant hoe een webapplicatie het proces kan stroomlijnen.

POC-toetsen

Met een klikmodel kunnen wij snel inzichtelijk maken of het idee, de technologie of functionaliteit van de webapplicatie werkt voor gebruikers. Het scheelt aanzienlijk in de ontwikkeltijd.

Bouwen

De webapplicatie wordt gebouwd conform tekeningen en technische specificaties. Na een interne test volgt in negen van de tien gevallen een gebruikerstest. Daarna kan de applicatie worden uitgerold.

Verbeteren

Na de oplevering van de webapplicatie bespreken we op gezette tijden de inzichten die zijn opgedaan door gebruikers. Deze vertalen we naar aanpassingen die opnieuw worden geschetst, getoetst en gebouwd.

“Met Alserda werken we aan een stabiele en goed werkende verbinding tussen onze klanten en ons product.” Louis Zantema Mede-oprichter en directeur wetenschap & product bij Reducept