Voor organisaties die streven naar de beste interactie met hun doelgroepen.

We leveren technisch hoogstaande websites. Website die snel en veilig zijn, vriendelijk in gebruik en makkelijk te beheren.

Techniek de basis voor succes.

De techniek vormt de basis van het succes van elke website. Ga maar na: de techniek bepaalt hoe snel webpagina’s laden, hoe goed Google de site kan indexeren en of het eenvoudig is om content toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.

Bij techniek draait het om robuuste en goed te beheren code, om functionaliteiten die doordacht zijn en daarom intuïtief werken. En om een CMS dat kan meegroeien met het toenemend gebruik van de website of de groei van de organisatie. Maar ook de hosting van de website speelt een belangrijke rol. Al deze aspecten vragen om professionele kennis en ervaring.

We staan voor de kwaliteit van onze code zodat er makkelijk kan worden doorontwikkeld.

Jan Jurjen Lemstra

Front-end developer bij Alserda

Het begint bij een helder doel.

We starten de bouw van een site met het scherp krijgen van de behoeftes en de doelen. Die zijn leidend voor elke stap die we vervolgens zetten. De doelen bepalen de technische keuzes, de functionele specificaties, het ontwerp, de inrichting van het CMS en de punten waarop het gebruik van de site wordt gemeten.

Dus, wat is het doel van de website? Verleiden tot aankoop van een nieuw product? Meer gebruikers? Opschalen of uitbreiden? Of gewoon een snellere site? Daarom besteden wij veel tijd en zorg om de essentie van de klantvraag scherp te krijgen. Voor het grafisch ontwerp, de content en de marketing werken wij daarbij nauw samen met andere specialisten.

Kwaliteitscriteria.

Voor de beste interactie met de doelgroepen is het van belang om de basis van de website op orde te hebben. Elke website die we ontwikkelen voldoet wat ons betreft dan ook aan een aantal technische kwaliteitscriteria.

Makkelijk indexeerbaar door logische structuur

Voor Google moet een site technisch zo gemaakt zijn, dat deze makkelijk indexeerbaar is en een logische sitestructuur heeft.

Snelle laadtijd voor optimale gebruikerservaring

De (laad)snelheid van een site bepaalt een groot deel van de gebruikerservaring. Een snelle site vraagt om goede technische keuzes. De architectuur en de manier van data-uitwisseling zijn daarin bepalend.

Veiligheidsrisico’s beperken

Het beheer van een website en het bezoek aan een website moeten veilig zijn. Daarvoor vindt onder meer data-opslag plaats volgens AVG-regelgeving en wordt de code regelmatig geactualiseerd.

Makkelijk in gebruik voor beheerders

De site en het CMS moeten makkelijk te gebruiken zijn. De beheerder moet simpel en intuïtief content kunnen plaatsen, aanpassen en verwijderen.

Foutloze werking op elk apparaat

Een website moet op elk apparaat foutloos werken. Of het nu een smartphone, tablet of pc is. Elke website wordt dan ook volledig responsive opgeleverd.

Koppelingen met externe applicaties

Veel sites en shops tonen content en data van externe bronnen. Deze stroom aan informatie wordt via een standaard API of via een maatwerkkoppeling in de site geladen als dat nodig is.

Een website is nooit af.

Een goede website levert een schat aan informatie op over het gebruik. Welke webpagina’s worden bezocht en welke niet? Waar wordt op gezocht? Hoe navigeren bezoekers? Welke functionaliteiten gebruiken ze? Wat zit ze in de weg? Al deze inzichten gebruiken we om websites continu te verbeteren en aan te passen.

Realisatie

We schetsen functies en bepalen de look and feel van de website, toetsen met gebruikers en maken eventueel een klikmodel. Dan volgt de bouw, de ingebruikname en uitleg aan beheerders.

Meten

Na livegang van de website worden allerlei interacties met gebruikers gemeten. We kijken naar de klikpaden, de verkoopfunnels, de bounce rates en al die andere gebruikersinformatie.

Rapporteren

De verzamelde data kunnen op allerlei manieren worden samengevat en in rapporten of dashboards worden getoond. Deze inzichten zijn het beginpunt van verbeteringen.

Verbeteren

Op gezette tijden bespreken wij de inzichten en vertalen die naar verbeteringen aan de website, Deze worden weer geschetst, getoetst en vervolgens gebouwd.

“Alserda is technisch sterk én heeft oog voor vormgeving met als resultaat een website die goed werkt en aansluit bij onze diverse doelgroepen.“ Marieke Klement Coördinator communicatie Nedmag BV